2.3.2018 smo izvedli že 19. redni letni zbor članov društva, ki je potekal v Gostišču Žinko v Moravcih v Slovenskih goricah 106. 

Poročilo o delu Društva vinogradnikov Mala Nedelja, je na občnem zboru v petek, 2. marca, predsednik Anton Žinko, začel z besedami: »Leto 2017 je bilo za naše društvo kar delovno«. Mi bi k temu dodali, da je bilo tudi zelo uspešno, saj so bile realizirane vse načrtovane aktivnosti, še več, dodali so eno novo, za katero želijo, da bi postala tradicionalna in prepoznavna tudi v širšem okolju.

Na pobudo vinske kraljice društva Martine IX Daše Horn in v sodelovanju z zavodom Inter-m iz Melincev, so organizirali prireditev Iz zemlje gre v trsek, katere namen je ohranjanje ljudske pesmi in promocija vina. Izvedenih je bilo vseh šest načrtovanih izobraževanj, katera sledijo dinamiki opravljanje del v vinogradih in kleteh (rez vinske trte, gnojenje, zelena dela v vinogradu, priprava na trgatev, nega mladega vina in strokovna ekskurzija).

Na društvenem ocenjevanju vin, je strokovna komisija ocenila 66 vzorcev vin šestintridesetih pridelovalcev – članov društva. Povprečna ocena je bila 18,09 točke, kar je zelo dobro in pohvalno in kaže na zelo visoko kakovost vin in na prizadevanje vseh vinogradnikov in tistih, ki jim pomagajo v vinogradih, da pridelajo čim boljše vino.

Devet vzorcev vin, katera so na društvenem ocenjevanju vin prejela zlato medaljo, se je uspešno predstavilo na Grajskem ocenjevanju vin na Ptuju v organizaciji VTC-13, kjer so prav vsa dosegla zelo visoke ocene, Sivi pinot normalne trgatve pridelovalcev Marije in Antona Ficko je prejel celo glineno amforo. To vino je postalo tudi prvak sorte in prejelo posebno priznanje na prvem slovenskem meddruštvenem ocenjevanju vin v organizaciji združenja VINIS, ki je potekalo na turistični kmetiji Fleisinger v Spodnjih Ivanjcih. Vseh osem vzorcev vin malonedeljskih vinogradnikov, je bilo nagrajenih z zlatimi priznanji, eno celo z velikim zlatim priznanjem. Priznanja s tega ocenjevanja sta na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, podelila minister za kmetijstvo Dejan Židan in predsednik KGZ Cvetko Zupančič.

Člani društva so se skozi vse leto udeleževali raznih prireditev v občini, kakor tudi po vsej Sloveniji. Med drugimi so sodelovali na tradicionalni prireditvi »Občina na prostem« v Ljutomeru na Glavnem trgu in 150-letnice Besede pri Mali Nedelji. Pri promociji je posebej aktivna vinska kraljica Martina IX, ki malonedeljska vina, kulinariko in kraje, s ponosom in svojim znanjem zastopa in predstavlja širom države.

Poleg že ustaljenih nalog in aktivnosti, so si za leto 2018 zadali še eno pomembno in zelo zahtevno nalogo: v gasilskem domu v Moravcih, katerega bodo brezplačno najeli od PGD Mala Nedelja, bodo pričeli urejati društvene prostore.

Za uspešno delovanje in dobro sodelovanje, so vinogradnikom čestitali in se jim zahvalili gostje na občnem zboru: predsednik KS Mala Nedelja Viljem Vajda, predsednici KD A. Krempl in TD Mala Nedelja-Radoslavci Liljana Peršak in Mirko Bezjak, predsednik DVS Juršinci, predstavnik PGD Mala nedelja Stanko Filipič, predstavnik LD Mala Nedelja Tomaž Šišernik in ravnateljica OŠ Breda Žunič. Predsednik VTC-13 Simon Toplak in kletar društva Danijel Horn, sta predstavila dolgoletne težave slovenskega vinogradništva, ki najbolj prizadenejo male vinogradnike in navedla aktivnosti VINIS, ki si prizadeva malim vinogradnikom priboriti status enakopravnega sogovornika z državo pri reševanju teh težav.
 

 DV Mala Nedelja

Društvo vinogradnikov Mala Nedelja

Vinogradniška dediščina in tradicija

Dežela vina in prijaznih ljudi

Vinske kleti 

DV Mala Nedelja

Kontakt

Moravci v Slov. goricah 106

031 448 769

info@dv-malanedelja.si